Marleen Evenepoel - Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos - Administrateur-generaal

Marleen Evenepoel

In mijn bureau hangt al negen jaar dezelfde poster. Het is een foto van het Hallerbos, badend in een gloed van blauwe boshyacinten, met daaronder de slogan: laten we samen zorgen voor meer en betere natuur. De kernboodschap van mijn boîte – zo noem ik als Brusselse het ANB – is na al die jaren identiek gebleven: ziehier mijn eerste duurzaamheidtroefkaart (knipoog). Het woord ‘samen’ in de boodschap is belangrijk. Wie aan natuurbeleid wil doen, moet verschillende partners bij elkaar brengen. Want de natuur is van iedereen: van de ornitholoog, de mountainbiker en de houtvester. Dit kan enkel wanneer afspraken gerespecteerd worden. People (recreatie), planet (biodiversiteit) en profit (economische return) dienen in evenwicht te zijn. Tijdens de coronacrisis stond dit evenwicht onder druk. Mensen zochten bij gebrek aan andere ontspanningsmogelijkheden massaal onze natuurgebieden op. Ik schakelde snel door bijvoorbeeld natuuroases in te richten waar je kon bosbaden: ideaal om in deze psychologisch zware tijden je mentale weerbaarheid te verhogen. Een ander nieuw recreatieproject was ‘buitengewoon kamperen’. Mensen konden back to basics en met zero impact voor de omgeving in onze natuurgebieden logeren. Ze sliepen in tipitenten zonder elektriciteit en stromend water. Een plaspauze op een ecologisch droogtoilet was mijn aha-erlebnis van het jaar. Meer recreatie betekende ook meer overlast. Ik investeerde in sensibiliseringsacties om loslopende honden aan te pakken en liet het kantoorpersoneel met de arbeiders op het terrein zwerfvuil verzamelen. Sociale cohesie over rang en stand heen vind ik belangrijk. Daarom ben ik zo fier op onze laatste realisatie: het inschakelen van werkgestraften in ons terreinbeheer. Want samen, dat is iedereen.  

Terug    video