De tweede stemronde is afgesloten. Tijdens het event volgt de derde en laatste stemronde.

De awarduitreiking vindt plaats op donderdag 22 februari 2018 in Brussel. Reserveer hier uw plaatsen!

Finalisten groot bedrijf


Eric de Deckere, Senior Technisch Manager Sustainable Transition, Havenbedrijf Antwerpen
“Na tweemaal het MVO-charter van VOKA met succes opgenomen te hebben werd MVO integraal opgenomen in het ondernemingsplan. MVO wordt hierdoor over alle afdelingen heen meer en meer geïntegreerd, eg. gaande van duurzame mobiliteit, gezonde voeding, MVO-criteria in bestekken tot ethisch beleggen. Daarnaast spelen we een faciliterende rol op het havenplatform bij de transitie naar een duurzamere haven. De Sustainable Development Goals zijn daarbij een belangrijke leidraad die in de vorm van de 5 P’s in de Visie 2030 zijn opgenomen. De nieuw gevormde afdeling Sustainable Transition zal dit de komende jaren verder concretiseren en het MVO-beleid mee verder structureel vorm geven.”


Jacques Spelkens, Head of CSR Benelux, ENGIE Benelux
“Bij ENGIE Benelux is MVO een departement op zich. Belangrijk is het meten van onze KPI’s. We meten en volgen jaarlijks 17 extra-financiële KPI’s op, die betrekking hebben op MVO. Sinds 2017 hebben we een volwaardig welzijnsbeleid uitgebouwd. Maar ook milieu is belangrijk! We zetten in op energietransitie (naar hernieuwbare energieën), het verminderen van broeikasgassen, het aanmoedigen van alternatieve mobiliteit, het promoten van elektrische zonnepanelen en alternatieve energievormen en het beschermen en ondersteunen van de biodiversiteit.”


Philippe Weiler, Head of Sustainability, Lidl
“In 2016 hebben we een nieuwe en ambitieuze MVO-strategie ontwikkeld, gebaseerd op 5 pijlers: assortiment, medewerkers, milieu, maatschappij en business partners. We werkten een visie uit en vertaalden deze naar 50 SMART doelstellingen, dit in overleg met een 50-tal externe stakeholders. Voor elke pijler is er 1 directielid, 1 afdelingshoofd en 1 medewerker verantwoordelijk voor de opvolging. En voor elk van de 50 doelen neemt 1 expert de leiding. De impact op het terrein wordt zichtbaar: stijgende verkoop in fairtrade producten, sterkere investering in hernieuwbare energie tot groeiende motivatie bij medewerkers. Bovendien inspireert onze MVO-aanpak andere Lidl landen.”

Finalisten kmo's


Emilie Delacroix, Head of CSR & Innovation, Befimmo
“Befimmo is gespecialiseerd in kantoorgebouwen, vergadercentra en coworking-ruimtes. We bieden de bewoners moderne kantoorruimtes en services in gebouwen die duurzaam zijn in termen van architectuur, locatie en respect voor het milieu. In 2017 hebben we onze strategie herzien. Op basis van de SDG's van de VN hebben we samen met onze stakeholders zes prioriteiten opgelijst: mobiliteit, integratie in de stad, werkveld , gebruik van middelen, dialoog en voorbeeldfunctie.”


Philip Van Kelst, stichter & CEO, Kasteelhoeve Wange
“Kasteelhoeve Wange, een 300 jaar oude vierkantshoeve, is sinds 2011 een seminariecentrum en gastenverblijf. We hebben geluisterd naar de ziel en oorsprong van deze plek. Bij aanvang was duurzaamheid onze missie. Verbinding en eenvoud onze leidraad. We focussen op ecologische warmte-, energie- en waterproductie, afvalrecyclage, eigen voedselproductie en partnerships met (natuur)organisaties, buurtbewoners, personeel en leveranciers. CO2-neutraliteit en circulariteit zijn onze doelstellingen. Zo werd de Kasteelhoeve op zeven jaar tijd een wereldwijd baken op vlak van duurzaam ondernemen in de toeristische sector.”


Ingrid Verduyn, Co-oprichter & CEO, WaW
“WaW staat voor We and Work cvba. De ‘We’ staat voor onze werknemerscoöperatie, onze klanten, kandidaten en bij uitbreiding de samenleving. De ‘Work’ staat voor onze activiteit. WaW is een arbeidsbemiddelaar met een duidelijke missie: méér mensen kans geven op werk, dat aansluit bij hun talenten. Een derde van onze winst investeren we in sociale tewerkstellingsprojecten. In wat we doen staat de mens sowieso centraal. CSR zit in het DNA van onze onderneming. Meer nog, het is er de bestaansreden van!”